Groot succes VOP NEN3140-module

Ruim twee jaar geleden lanceerde Service College de e-learningmodules NEN3140 voor Voldoende Onderricht Persoon en Vakbekwaam Persoon. Diverse organisaties maken dankbaar gebruik van deze efficiënte en eenvoudig te registreren wijze van trainen als het gaat om de risico's en gevaren bij het werken met elektrische installaties.

Enorme besparing en groter veiligheidsbewustzijn

In samenwerking met gerenommeerde opdrachtgevers heeft Service College de plantechnisch en kosteningrijpende NEN3140-training getransformeerd tot een effectief en goed geregistreerde module die voldoet aan de eisen die de Arbowetgeving stelt. Dit op het gebied van het periodiek onderrichten van medewerkers met betrekking tot de risico's en gevaren bij het werken met elektrische installaties. Onder andere Marc Bastiaensen, KAM manager van Fri-Jado Super Service, is zeer enthousiast over deze manier van werken: "Net als de VCA Toolboxen bieden wij ook deze voor de veiligheid zo belangrijke training via de online leeromgeving van Service College aan. Ten opzichte van hoe wij dit eerst deden is dit vele malen eenvoudiger, het vergt minder tijd om te organiseren en het bespaart enorm veel geld."

Maak kennis met Service College in de gratis demo

Aanvraag DEMO

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief